کمی تا قسمتی نامترادف


Share/Save/Bookmark

shahireh sharif
by shahireh sharif
03-Sep-2012
 

دقیقا یادم نمی اید کی و توسط چه کسی با نماد دست حضرت ابوالفضل (که به شکل پنج انگشت است)  آشنا شدم، ولی احتمالا بی ارتباط با دنیای کودکی و سفرهای تابستانی ام به مشهد و اقامت در خانۀ پدربزرگ و مادربزرگم نبوده. بهر حال همیشه این نماد را علامتی وابسته به آرمانی خاص تلقی می کردم.

سالها بعد در طی سفری به کشوری عربی به علامتی مشابه آنچه دست حضرت ابوالفضل می نامیدم برخوردم، البته در نمونه عربی این نماد غیر از سه انگشت وسط،  دو انگشت دیگر شبیه شست هستند. وقتی بارها و بارها بر سر در خانه ها و مغازه ها، به صورت طرح بر ظروف، کاشی ها و  پوسترهای مختلف آن علامت تکرار شد کنجکاویم برانگیخته شد و تصمیم گرفتم معنی علامت را بپرسم

the hand of Fatima

دست فاطمه نامی بود که به علامت می دادند  و توضیح داده شد که نمادی است برای خوش اقبالی و دوری از چشم شوم

نگاهی به تعریف دست فاطمه در ویکیپدیا

//en.wikipedia.org/wiki/Hamsa

انداختم اشاراتی دیدم مبنی بر اینکه این نماد را هرقومی به شیوه ای نامیده اند و این مبحث پیچیده تر از آن است که زمانی می پنداشتم.

حدود دو سال پیش در شعبه کارتیه در فروشگاه هروتس لندن این نقش را باردیگر دیدم که اتیکت قیمت سنگینی بر آن خورده

نتیجه اخلاقی مشاهدات صد من یک غاز بنده: ممکن است علامات و نمادهای آرمانی در فرهنگ های مختلف دارای معانی متفاوتی باشند، ولی می شود از همه آنها پول ساخت

چند تا عکس مربوطه را در لینک زیر ببینید

//sharp-pencils.blogspot.co.uk/2012/08/blog-post_31.html


Share/Save/Bookmark

more from shahireh sharif