عراب با ايران چه كردند‏


Share/Save/Bookmark

عراب با ايران چه كردند‏
by Shirzadegan
23-Sep-2012
 

اخیرا دیده میشود که برخی از

عناصر مشکود دست به تبلیغ در مورد عرب ها

زده‌اند. بعضی از اینها حتی ایرانی‌ نیستند و با اسم

مستعار بلاگ‌هایی‌ در جهت دلسوزی برای عرب‌ها مینوسند.

ایرانی‌‌ها باید هشیار باشند و این عناصر را رسوا سازند. به احتمال

زیاد از گروه‌های حزب‌الله یا حماس هستند.

این‌ها همان‌های هستند که تا چندی پیش میخواستند نام

خرمشهر را به مأمره عوض کنند، و اکنون به ۳ جزیره ایرانی‌

چشم دوخته اند

در سال ۶۳۶ ميلادي اعراب مسلمان به ايران حمله کردند

متاسفانه عده‌اي نيز بر اين گمان هستند که ايرانيان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند!!! به همين دليل بر آن شدم که به بخشي از آن اشاره ‌کنم .

عبدالحسين زرين کوب در کتاب دو قرن سکوت مي نويسد: فاتحان، گريختکان را پي گرفتند؛ کشتار بيشمار و تاراج گيري باندازه اي بود که تنها سيصد هزار زن و دختر به بند کشيده شدند.شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتري زر و سيم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهاي برده فروشي اسلامي به فروش رسيدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ي بسيار بر جاي نهادند
----
پس از تسلط اعراب
در حمله به سيستان؛ مردم مقاومت بسيار و اعراب مسلمان خشونت بسيار کردند بطوريکه ربيع ابن زياد ( سردار عرب ) براي ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدري بساختند از آن کشتگان ( يعني اجساد کشته شدگان جنگ را روي هم انباشتند ) و هم از آن کشتگان تکيه گاهها ساختند؛ و ربيع ابن زياد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سيستان هزار هزار ( يک ميليون ) درهم به امير المومنين دهند با هزار غلام بچه و کنيز. ( کتاب تاريخ سيستان صفحه۳۷، ۸۰ - کتاب تاريخ کامل جلد1 صفحه۳۰۷)

در حمله اعراب به ري مردم شهر پايداري و مقاومت بسيار کردند ؛ بطوريکه مغيره (سردار عرب) در اين جنگ چشمش را از دست داد . مردم جنگيدند و پايمردي کردند... و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با ني شماره کردند و غنيمتي که خدا از ري نصيب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود .(کتاب تاريخ طبري؛ جلد پنجم صفحه ۱۹۷۵)

در حمله به شاپور نيز مردم پايداري و مقاومت بسيار کردند بگونه اي که عبيدا (سردار عرب) بسختي مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصيت کرد تا به خونخواهي او؛ مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهيان عرب نيز چنان کردند و بسياري از مردم شهر را بکشتند. (کتاب فارسنامه ابن بلخي؛ صفحه 116 -کتاب تاريخ طبري؛ جلد پنجم صفحه 2011)

در حمله به اليس؛ جنگي سخت بين سپاهيان عرب و ايران در کنار رودي که بسبب همين جنگ بعد ها به « رود خون » معروف گرديد در گرفت. در برابر مقاومت و پايداري سرسختانه ي ايرانيان؛ خالد ابن وليد نذر کرد که اگر بر ايرانيان پيروز گرديد «چندان از آنها بکشم که خون هاشان را در رودشان روان کنم» و چون پارسيان مغلوب شدند؛ بدستور خالد «گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند؛ مي آوردند و در رود گردن مي زدند» مغيره گويد که «بر رود؛ آسياب ها بود و سه روز پياپي با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هيجده هزار کس يا بيشتر بودند؛ آرد کردند ... کشتگان (پارسيان) در اليس هفتاد هزار تن بود.( کتاب تاريخ طبري؛ جلد چهارم؛ صفحه ۱۴۹۱- کتاب تاريخ ده هزار ساله ايران؛ جلد دوم برگ 123)

در شوشتر؛ مردم وقتي از تهاجم قريب الوقوع اعراب با خبر شدند ؛ خارهاي سه پهلوي آهنين بسيار ساختند و در صحرا پاشيدند. چون قشون اسلام به آن حوالي رسيدند ؛ خارها به دست و پاي ايشان بنشست ؛ و مدتي در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر ؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آناني را که از پذيرفتن اسلام خود داري کرده بودند گردن زدند. (کتاب الفتوح صفحه ۲۲۳ – کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه۱۶ )

در چالوس رويان؛ عبدالله ابن حازم مامور خليفه ي اسلام به بهانه (دادرسي) و رسيدگي به شکايات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان هاي متعددي جمع کردند و سپس مردم را يک يک به حضور طلبيدند و مخفيانه گردن زدند بطوريکه در پايان آنروز هيچ کس زنده نماند ... و ديه ي چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور مي‌بردند. (کتاب تاريخ طبرستان صفحه۱۸۳ - کتاب تاريخ رويان؛ صفحه ۶۹)

در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همه ي مردم شهر را بجز يک صد نفر؛ کشتند. (کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم؛ صفحه 208و 303)

در حمله به نيشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کينه داشتند؛ به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوريکه «آنروز از وقت صبح تا نماز شام مي‌کشتند و غارت مي کردند. (کتاب الفتوح؛ صفحه 282 )

در حمله ي اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهيان اسلام به سختي جنگيدند؛ بطوريکه سردار عرب (سعيد بن عاص) از وحشت؛ نماز خوف خواند . پس از مدتها پايداري و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعيد ابن عاص به آنان « امان » داد و سوگند خورد « يک تن از مردم شهر را نخواهد کشت » مردم گرگان تسليم شدند؛ اما سعيد ابن عاص همه ي مردم را بقتل رسانيد؛ بجز يک تن؛ و در توجيه پيمان شکني خود گفت: « من قسم خورده بودم که يک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهيان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. (کتاب تاريخ طبري جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶ - کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه۱۷۸)

پس از فتح" استخر" (سالهاي 28-30 هجري) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند براي بار دوم" استخر" را محاصره کنند.مقاومت و پايداري ايرانيان آنچنان بود که فاتح "استخر" (عبدالله بن عامر) را سخت نگران و خشمگين کرد بطوريکه سوگند خورد که چندان بکشد از مردم " استخر" که خون براند. پس خون همگان مباح گردانيد و چندان کشتند خون نمي رفت تا آب گرم به خون ريختندپس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند "چهل هزار کشته " بودند بيرون از مجهولان.(کتاب فارسنامه ابن بلخي صفحه 135-- کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم صفحه 163)

رامهرمز نيز پس از جنگي سخت به تصرف سپاهيان اسلام در آمد و فاتحان عرب؛ بسياري از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراواني را برده ساختند و مال و متاع هنگفتي بچنگ آوردند.(کتاب الفتوح؛ صفحه 215)

مردم کرمان نيز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با پرداخت دو ميليون درهم و دو هزار غلام بچه و کنيز؛ بعنوان خراج سالانه؛ با اعراب مهاجم صلح کردند.(کتاب تاريخ يعقوبي صفحه 62 -کتاب تاريخ طبري جلد پنجم صفحه 2116, 2118 - کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم صفحه 178,179)

جنايات اعراب تنها به اين شهر‌ها ختم نشده است و اينها تنها گوشه‌اي از تاراج ميهنمان به دست تازيان بود و آشکارا مقاومت ايرانيان در برابر آنان را ثابت مي‌کند


Share/Save/Bookmark

Recently by ShirzadeganCommentsDate
Obama or Romney?
1
Nov 02, 2012
REZA SHAH THE GREAT PART II
19
Sep 20, 2012
Reza Shah the Great
6
Sep 05, 2012
more from Shirzadegan
 
Azarbanoo

jirandoust, You said the truth about ARABS in

by Azarbanoo on

Regard to IRAN /IRANIANS.  Thanks.  We must all remember who is our enemy.  Do'nt forget that Iran also has been occupies by a group of Arab Zadeh in past 34 years. 


Shirzadegan

Arabs brutality against Iranian continues till today

by Shirzadegan on

These pictures were taken during Iranians uprising 3 years ago.

//anger-flame.blogspot.com/2010/11/blog-post_01.html

Please make a copy of this blog and sending to all your friends, relatives, associates.

PAYANDEH IRAN

Siavash


vildemose

Excellent blog.   All

by vildemose on

Excellent blog.

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


jirandoust

Lebanese, Syrians, Egyptians, et al

by jirandoust on

Back in 7th century Lebanese called themselves Phoenicians not Arabs. Neither did Syrians or Egyptians or Tunisians, etc, etc.. Throughout centuries of Arab occupation they gradually lost their national identities until early 20th century when British concucted the so called "Arab Nationalism" as one of the means to fight Ottoman empire. Now they call themselves Arabs (who badly brain washed by that so called nationalism) and as such they have exact same attitude towards Iranians as those savages of Arabian desert did back in the days following Ghadesieh. These Arabs, regardless of which country they come from, would love to repeat Ghadesieh and demolish Iran and Iranians once again. This is a prooven fact. You'll be fooling yourself if you think otherwise.

Due to historical ties Iran can find a far better ally in Israel than in any Arab countries. IRI due to it's Arab loving ideology is too blind to see that. Hezbollah, Hamas, Syria will someday back stab Iran so bad that their betrayal will fill pages of Iranian history like the ones noted in this blog.


Parsy

  1979 Revolution should

by Parsy on

 

1979 Revolution should be a lesson learned, right?  but until people realize that they have the power and they are the ones who can make the change for their future and future generations I am afraid the struggle still remains and continues, eventually it will change but it takes many more years and many more lives lost...

 

We Shall Never Forget...


MRX

Thanks

by MRX on

If we Iranains knew our history we would have not fallen for the second Ghadesieh in 1979 and that is the core of the problem.  untill if/when we learn that, and untill resturection of true Iran starts manifesting, we will always be an salve nation under shiehk o omat of various flavors (mohahmadi, green, red, meli mazhabi,MKO,et,etc)

 


All-Iranians

"مریم بی- جون"

All-Iranians


این "مریم بی- جون" باید با "احمدی نژاد" یاوه گو نسبت بسیار نزدیک داشته باشد که اینقدر چرت و پرت می گوید. شاید از گروه خواهران زینب است که چماقداران رژیم ملا ها هستند و اصلا شرم و حیا ندارند .   //iranian.com/main/blog/all-iranians-134 //iranian.com/main/blog/all-iranians-51 //iranian.com/main/blog/all-iranians-46

Dr. Mohandes

Maryammalijoon

by Dr. Mohandes on

Don't you get tired of posting so much KS (k....sh...) on a daily basis?

 


Cost-of-Progress

Hey maryam

by Cost-of-Progress on

I mean vahid, I mean noor, I mean whatever...I prescribed some medication for your condition, but you seem to forget to take it.

Take it, you need it - Badly!


Parsy

  The fact that the IRI

by Parsy on

 

The fact that the IRI regime is deliberately teaching the wrong history of the Arab Invasion to the young students from elementary schools and above is a travesty; but no matter how much brain washing and propaganda programs the regime is involved in, the truth shall never die and will prevail at the end…

 

Thank you for your effort and direct quotes from legitimate history books….

 

We Shall Never Forget...


Maryam Hojjat

Shirzadegan, Thanks for brief history

by Maryam Hojjat on

In Free IRAN we must teach this truth to our children.