محمد امینی به سوال های مربوط به دکتر مصدق پاسخ می دهد

shohre
by shohre
12-Jun-2012
 

گفتگوی شهره عاصمی با محمد امینی پژوهشگر تاریخ در تلویزیون ایران ما 6-12-2012

www.iranematv.com


Share/Save/Bookmark

more from shohre
 
مآمور

بعد از انقلاب

مآمور


آنگلو قبل از ترک اجباری ایران تمام آن زمینهای مرغوب که با رشوه به شهربانی(با این دقتی که گفتی لابد خودت آنجا بودی!!) توسط پدر آنگلو تصاحب شده بود را به من سپرد!! من هم بعد از کثر سهم امام و مبلغی ناچیز حق الزحمه پول زمینها( اینجاش شما نبودی، داشتی تو بالکن سیگار میکشیدی!!) به حساب شخصی آنگلو در لندن واریز کردم!!
چندی بعد(شما دیگر رفته بودی فرنگ) آنگلو چند عزیز بهائی را معرفی و خواهش کردن کار آنها را هم راه بیندازم!! آنگلو خیلی تعریفشان را میکرد!! ولی میگفتن ً ما چون ایرانی هستیم و تابع قانون ایران سهم امام را میدهیم ولی حق تو را نمیدهیم!! ْ بعدش هم رفتن شکایت من را به امام کردن گفتن ْ طرف حجتیه ای ْ 

I wear an Omega watch


divaneh

به به به به، نمایندگان شیخ و شاه هر دو در یکجا

divaneh


اشک توی چشمم جمع شد. اصلاَ فکر نمی کردم که دو قلوهای استبداد بعد از آن مشاجرات لفظی این طوری همدیگر را بغل کنند. این نشان می دهد که پیوند خونی را هیچ چیز نمی تواند از بین ببرد. شباهت این دو گروه البته بسیار زیاد است و یکی اش هم این است که هر وقت کثافت کاری هایشان را به رخشان میکشی بهایی ها را می اندازند وسط تا خود مورد سوال قرار نگیرند. آن یکی که دیگر صحبت بچه بازی پیغمبرش هم که میشود پای بهایی ها را می کشد وسط و تا چندی دیگر ادعا می کند که عایشه را ابوسفیان بهایی کرده.

فرح جان من از تو سوال ساده ای نمودم و جوابی نگرفتم. لطفاَ به جای لودگی کردن و بی ربط گفتن جواب مرا بده. گویا تو به کلمه بهایی حساسیت داری و به همین دلیل آن سوال را به صورتی دیگر مطرح می کنم. چرا با منطق تو اگر زرتشتیان دررفاه بودند دیگر هیچ زرتشتی نباید نگران بقیه مردمش باشد. چرا با منطق تو یک یهودی ایرانی باید فقط دلش برای ایرانیان یهودی بسوزد؟ چرا با جهانبینی تو اگر گروهی در یک مملکت در رفاه باشند باید اعضای آن چشم بروی دشواری های بقیه مردم آن مملکت ببندند؟ چرا در نگاه خودبین تو اگر تهران و اصفهان آباد است ویرانی بلوچستان باید برای مردمان آن دو شهر بی اهمیت باشد؟ چرا اگر بر فرض پدر جنابعالی زمینهای مرغوب مشتی دهاتی را از دستشان خارج نمود و با رشوه دادن به دادگستری و افسر شهربانی سروته قضیه را هم آورد، نفع شخصی شما باعث شود که شما چنین دزدی و زورگویی را قابل قبول بدانید و با دروغ سعی در دفاع از آن داشته باشید؟

اول جواب سوال بنده را بده تا بعد برویم سراغ این موضوع که چگونه وزارت جنگ در دست بهایی ها بود و پخش خطبه های فلسفی بر علیه بهائیان از رادیوی دولتی در زمان اعلیحضرت و حمله به بهائیان و اماکن آنها در زمان آن مغفور.


مآمور

نمک خوردن و نمک دان شکستند

مآمور


خداوند دیگر آن روز که عده ای قلیل فراماسون بر مردم ایران حکفرما شوند نیاورد!! 

I wear an Omega watch


anglophile

نه دیگه نشد دیوانه جان

anglophile


اولا من شما را همچو خود نپنداشتم که کسی‌ از قیاس من به خنده آید. شما بسیار والاتر از بنده هستید ولی این آقای امینی است که قیاس می‌کند و نه من. بنابر گفته ایشان هرکه خر و دیوانه است طرفدار مصدق السلطنه است و هرکه انگلوفیل نام دارد نوکر انگلیس! پس یا هردو سوی این قیاس صحیح است یا هردو سوی آن غلط.

ثانیا عرض کردم "نفی حکمت مکن‌ از بهر دل‌ عامی‌ چند" ولی‌ شما عیب "می‌" را بلدی بگید ولی "هنر" آن را یا از برای دلخوشی عامی‌ چند به روی مبارک نمیارید و یا دل‌ و جراتش رو ندارید. حد اقل به قول آن امام شهید: اگر دین ندارید آزاده باشید. شما نترس بگو که به عنوان یک بهائی کسی‌ در دوره محمد رضا شاه مزاحم تحصیل و دانش آموزی شما نشد. نترس بگو که ابوی محترمتان به واسطه بهایی بودن پاکسازی نشد. نترس بگو که بسیاری از مشاغل و صنایع مهم مملکتی از قبیل ریاست  هواپیمایی ملی‌ (هما)، تلویزیون ثابت، شرکت پپسی کولا، قائم مقامی شرکت نفت، وزارت جنگ، بانک هوژبر یزدانی، معاونت سازمان برنامه، پست‌های وزارتی و غیره و غیره تا نبض خود اعلیحضرت در دست مهمترین مقامات بهایی بود. وگرنه به قول مرحوم  دکتر مجتهدی " این حرفها که شاه ادمکش و شکنجه گر‌ و دزد و نوکر بوده رو که هر `خری` میدونه" . ببخشیدا دکتر مجتهدی گفت (ظاهراً از همون موقع دکتر با دوست سابقمون مرحوم `خر` شناسایی داشته).


divaneh

فرح جان، از قیاست خنده آمد خلق را

divaneh


جناب امینی درست می فرماید و بنده هم دیوانه هستم و در آن شکی نیست. نمی خواهم که بگویم بدین صورت شما هم می شوید نوکر انگلیس اما واقعاَ که نوبرش رو آوردی با این اسم انتخاب کردنت.

در مورد اوضاع بهائیان در ایران هم باید عرض کنم اولاَ آنها مانند بقیه ملت ایران فقط در زمان مصدق معنی برابری و حمایت قانون از شهروند را فهمیدند. در زمان شاه فقید هم عدم برابری و قربانی شدن برای مقاصد سیاسی شاه ادامه داشت چون شاه از آخوندها می ترسید. دوماَ، حالا فرض بگیریم که ایران برای بهائیان بهشت بود. آیا من که به خیال شما سوای از بقیه ایران هستم باید چشم به احوال بقیه هموطنانم ببندم؟ دزدی و زمین خواری و قتل و شکنجه را مهر تائید بزنم؟ زندانی های سیاسی و حسرت جامعه برای آزادی سیاسی و حکومت قانون را نادیده بگیرم؟ مرا با خود مقایسه می کنی؟ فکر میکنی کبر بی مورد مرا هم چون تو کوته بین نموده؟ تو نه تنها با این نامی که انتخاب کرده ای بلکه با گفته های خودپرستانه ات نشان داده ای که هیچ علاقه ای به ایران و خوشبختی تودۀ مردم نداری و همۀ هم و غمت محدود به همان همان حلقۀ بسته سوء استفاده گران است. حالا هم برو یک خرده به قاجارها فحش بده که دلت خنک شود و ما هم از چنین بینش سیاسی بهره مند شویم. 


مآمور

ببخشید

مآمور


من ایشان را نشناختم!! گویا از مامورین رده بالای ام آی ۵ میباشد!! بی بی سی خیلی اظهار لطف میکند!!
البته برای من بد نیست که خط را عوض کنم! بجای تبریز اراک شمال خط برمه تایلند کامبوج کار میکنم! تنوع است.

I wear an Omega watch


Darius Kadivar

Indeed anglophile jan

by Darius Kadivar on

;0)


anglophile

مامور جان

anglophile


این خانم برنده جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۱ است که اخیرا به انگلستان آمد و از دانشگاه آکسفورد درجه دکترای افتخاری گرفت (البته خودش هم در همین دانشگاه در خوانده بود). فکر کنم سنّ و سال ایشان قدری برای شما بالا باشد مگر اینکه از ۶۷ ساله‌ها هم خوشتون بیاد. به هر حال به شوفر احتیاج داره :)

//en.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi#Nobel_Peace_Prize


anglophile

Darius jaan obviously great minds think alike :)

by anglophile on

 

It is always amusing when our dear users speculate on someone's real or former identity.

 

Well, I have no intention of depriving them of such fun :))


aynak

All Iranians, Bahai or not deserve more than Shiekh or Shah

by aynak on

 

As if the only choice for Iranian people is  between the two corrupt regimes of Islamic Regime or Pahlavis,  the Nokar warns Divaneh to think back about all the two Pahlavi's did for Bahais!!!   As if human right is owned by the king to be granted as he pleases, and yes, Bahai's should be greatful for what they had under Shah.   Here's one for resident distortionist of history "Angal", to see how much Pahlavi's really cared about Bahai's.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

During the reign of Mohammad Reza Pahlavi, due to the growing nationalism and the economic difficulties in the country, the Shah gave up control over certain religious affairs to the clergy of the country.[1] Among other things, the power sharing resulted in a campaign of persecution against the Bahá'ís.[1] Akhavi has suggested it is likely the government had hoped that by orchestrating a movement against the Bahá'ís it could serve to obscure the fact that revenues obtained by the distribution of oil from western oil companies was going to be too low for the growing nationalistic sentiment [see my comment below]; it would also serve to gain the support of the clergy for their foreign policy.[1] They approved and coordinated the anti-Bahá'í campaign to incite public passion against the Bahá'ís started in 1955 and included the spreading of anti-Bahá'í propaganda in national radio stations and official newspapers.[3]

During the month of Ramadan in 1955, Sheikh Mohammad Taqi Falsafi, a populist preacher, started one of the highest-profile anti-Bahá'í propaganda schemes.[3] After receiving permission from the Shah to state anti-Bahá'í rhetoric in his sermons, he encouraged other clergy to discuss the Bahá'í issue in their sermons.[15] These sermons caused mob violence against Bahá'ís; Bahá'í properties were destroyed, Bahá'í centres were looted, Bahá'í cemeteries desecrated, Bahá'ís were killed, some hacked to pieces, Bahá'í women were abducted and forced to marry Muslims, and Bahá'ís were expelled and dismissed from schools and employment.[2][3] During the third week of the sermons the National Bahá'í Centre in Tehran was occupied by the military and its dome later destroyed.[3] The Minister of the Interior, Amir Asadollah Alam, wrote in his memoirs:

"Falsafi managed to fool both the Shah and the military authorities and start a campaign against the Bahá’ís that dragged the country to the edge of disaster. It was Ramadan. [Falsafi’s] noon sermons were broadcast throughout the nation via radio and caused violence and terror in many locations. People killed a few Bahá’ís here and there. Falsafi justified these acts by saying that they increased the Shah’s prestige. I had no choice but to order him, in my own rash way, to refrain from giving further speeches until order was reestablished."[2]

While the government tried to stop the sermons, Falsafi did not stop his sermons until the end of Ramadan.[3] Throughout the 1950s the clergy continued to initiate the repression of the Bahá'í community; however, their efforts were checked by government ministers who, while they were sympathetic to the anti-Bahá'í sentiment, feared that the violence would get out of control and cause international criticism.[1]

Also during the 1950s, the fundamentalist Islamic organization named Hojjatiyeh, whose central aim was to combat the Bahá'í Faith, was founded.[4] Members of the group entered Bahá'í communities, and many of the Bahá'í arrests, imprisonments and executions are often attributed to Hojjatiyeh members having access to Bahá'í registration books.[17] Also during the Pahlevi era, the Hojjatiyeh seem to have cooperated with SAVAK, the Iranian government's intelligence agency who had gathered information about the religious affiliation of Iranian citizens, to attack the Bahá'ís.[3]

 

1-Akhavi, Shrough (1980) Religion an Politics in contemporary Iran

clergy-state relations in the Pahlavi period ISBN 0-87395-408-4

2-Abdulreza Hushang Mahdavi (1992). Guftugu Ha-i Man ba Shah, Khatirat-i Mahramaniyyih Asadollah 'Alam [My Conversations with the Shah, the Secret Memoirs of Asadollah 'Alam] (3d ed.).

3-Iran Human Rights Documentation Center (2007). "A Faith Denied: The Persecution of the Baha'is of Iran" (PDF). Iran Human Rights Documentation Center. Retrieved 2008-04-27.

4-Sanasarian, Eliz (2000). Religious Minorities in Iran. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 116–123. ISBN 0-521-77073-4.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  Aynak:Why was the oil revenue low, so that Pahalavis have to use Bahai's as scapgoats for oil revenue shortfall?   The answer is, after the coup and consortium agreement, Iran went back to less than 20% ownership of her nationalized oil! Everything is connected, so we see the impact of coup on Bahai's as well, who were then abused as described above. 


Darius Kadivar

anglophile jan I think some are confusing you with Farah Rusta

by Darius Kadivar on

Who I'm afraid has passed away ...

 

FOR MY IRON LADY: Barayeh Farah Rustayeh Aziz

 

I think you didn't get the remark by divaneh and Mehraban ( the other day on your blog) who think she is you.

 

May She RIP ... 

 

 


Mardom Mazloom

سالوته

Mardom Mazloom


 بیا؛  کیسه سماقی که برات گذاشتم کنار رو هم  بهت میدم ... یه خورده حالت تعدیل میشه . 

مآمور

چشم چرانی و حیزگری کار دست مردها میدهد

مآمور


میگم آنگلو جان این خانم که عکسش را گذاشتی کی هست؟؟؟
ماشالله خیلی جذاب وخوش صورت است!! با این خنده ملیح دل از هر چی مامور جمهوری اسلامی، سیا، موساد........میبرد!!!
آخ که میشد خودم شوفریش را میکردم!!!

I wear an Omega watch


anglophile

حالا شد یه چیزی

anglophile


 

یه آبجو تگری موناکو طلبت تا بهم برسیم: 

 //www.travelblog.org/Photos/1685275


Mardom Mazloom

دو رین ؛

Mardom Mazloom


چرا پول ندارن؟  همه مظلومها مستضعف نیستن؛ همونطور که همه انگل ها، از نوع  انگل های  فیلی نیستن  !


anglophile

مرسی‌ مونامی

anglophile


 

کم کم داری پسر خوبی‌ میشی‌. ولی از شوخی‌ گذشته موناکو چیکار میکنی‌؟ مردم مظلوم که پول ندارن موناکو برن. نکنه تو هم ناقلا مظلومیتت مثل مظلومیت شازده ردواینه که یه پاشون توی پاریسه و پای دیگه توی مادرید!


مآمور

pathetic

by مآمور on

some people talk to another ones, some people talk to themselves, but the most obsessed ones only talk to void!!

the time in this corner of the province of British Columbia is 10 to 2 pm pm!!

get a life

I wear an Omega watch


Mardom Mazloom

انگل جان،

Mardom Mazloom


وقتی هنوز سماق داشتی برای مکیدن، حالت به والله بهتر از این بود ! حالا که ذخیره ها ته کشیده و فقط این نمک لامذهب برات مونده، پدر ایرانیان دات کامی ها را داری در میاری !!

بابا صبراله ... معتاد میشی, فشار خون که هیچی،اوره ات هم میره بالا کار دست ما میدی.

آب و هوای انگلیس هیچ وقت به من نساخته .... با مامور خوش بگذره... ایشالله دفعه بعد از طرفهای موناکو که رد شدی یه آب جو به سلامتی مصدق با هم میزنیم.


anglophile

مظلوم جان حیف که نمک واسه فشار خونم خوب نیست

anglophile


 

اینه که اینروزا فقط سماق می‌‌مکم. از طرفی‌ ساحل برایتون نزدیک لندنه فقط شوفر ندارم که اونم با "مامور" آشنا از آب در اومدیم قراره بیاد "پارت تایم" ما رو ببره کنار دریا. وقت کردی شما هم از اینورا گذشتی شدی یه سری بما بزن


Mardom Mazloom

مشکل انگل اینست

Mardom Mazloom


که بعد از آن روسوائی بزرگ؛ ایشان بد جوری از آب و نان افتاده و بجای هر هفته رفتن به دریای خزر با شوفر مخصوص؛ ۳۳ سال است که در خارج نمک میمکد که این خود باعث عصبانیت مفرط است.

حال برای فرو کش کردن این همه خشم؛ چه چیزی بهتر از خود خالی کردن و دروغ پراکنی روی ایرانیان دات کام میباشد ؟ که جواب این سوال مشخص؛ و آن هیچ است !


anglophile

دوست دیوانه من شما چرا؟

anglophile


تقصیر من چیست که محمد امینی می‌گوید نام مستعار هرکس نشان دهنده ماهیت وجودی و اعتقادی اوست؟ به عبارت دیگر هرکس نام خودرا گذاشت انگلوفیل نوکر انگلیس است و هرکه هم نام خودرا گذاشت "خر" یا "دیوانه" باید طبعاً از حامیان مصدق السلطنه باشد. :))
شما با امینی تکلیف خودرا روشن کنید وگرنه من که اساعه ادب نکردم.
در ثانی‌ شما که بهایی زاده محترمی تشریف دارید باید بهتر بدانید که در زمان آن (بقول شما) دو مستبد بهأییان در نهایت امن و رفاه و آزادی بسر می‌‌بردند. 
پس دوست عزیز : نفی حکمت مکن‌ از بهر دل‌ عامی‌ چند.


divaneh

طرفداران استبداد سابق

divaneh


آن اسم فرح روستا که قبلاَ استفاده می کردید بسیار بهتر بود. حالا این هم شد اسم؟ فیل خودش چی است که انگولی اش چی باشد؟

برای من بسیار روشن است که شخص شما هیچ علاقه ای به حقیقت ندارید و متاسفم که بگویم با همان بی وجدانی در صدد تحریف حقیقت هستید که جمهوری اسلامی از خود نشان داده. به نظر من هر کس که در صدد آگاه نمودن شما وقت خویش را هدر دهد تنها باد در هاون کوبیده، چرا که مشکل شما نادانی نیست، مشکل شما مسائل شخصی و احتمالاَ از دست دادن در آمدهای باد آورده در زمان استبداد سابق می باشد. 

 مصدق مرد بزرگی بود و کارهی مفیدی در همان مدت کوتاه وزارت انجام داد. البته چون انسان بود اشتباهاتی هم کرد. دو مستبد پهلوی البته انسان نبودند و هیچ وقت اشتباه نمی کردند. یاد خر گرامی هم به خیر که با همه خریتش از بعضی افراد بیشتر می فهمید و بدون شک شریفتر بود. 


anglophile

منطق محمد امینی و طفره رویهایش

anglophile


 

خوب بالاخره من هم به یمن رادیو خانم عاصمی و با تغییر مختصری در گفته  "اندی وار هول" به پانزده "ثانیه" شهرت رسیدم! ولی‌ جالب تر از سوالات من که تقریباً تماماً بی‌ پاسخ ماندند و اولینش هم با طفره رویهای محمد امینی بی‌ جواب ماند، منطق آقای امینی در قضاوتشان درباره نام مستعار اینجانب می‌بود. ایشان بر خلاف ضرب المثل انگلیسی‌ که می‌گوید "کتاب را نباید از روی جلدش قضاوت کرد" عمل کرده و هنوز خانم عاصمی سوالاتشان تمام نشده فرمودند: خوب از کسی‌ که اسم مستعار خودرا "انگلوفیل " انتخاب کند دیگر چه انتظاری میتوان داشت؟!!

فقط اینرا بگویم که به قضاوت ایشان و با پیروی از منطق بی‌ همتای ایشان نمیدانم تکلیف دوتن از طرفداران پرو پاقرص "مصدق" که در این سایت قلم میزدندند و میزنند چیست؟ پرسیدید نام مستعار این دوتن چیست؟ جناب "خر" و جناب "دیوانه"!! 

 

فکر کنم دیگر احتیاجی به توضیح نباشد.


aynak

با تشکر از خانم عاصمی

aynak


 

 

با تشکر از خانم عاصمی برای یک مصاحبه  خوب دیگر.
آقای امینی به نکات جالبی در مورد نهضت ملی شدن نفت و همچنین دروغ هایی که
کودتا چیان مطرح  کرده می کنند.  ولی اشاره او به این نکته که حتی نام مصدق
هم  در زمان پهلوی سانسور  میشد (و پس از ان هم ) برای   خود من که یک دهه
پس از کودتا به دنیا آمدم - شاید برای اولین بار نام مصدق را  در دوران
انقلاب و در یک آهنگ شنیدم- جالب بود.  در این گفتگو شهره عاصمی اشاره به 
برخی چخان های "انگل" هم  کرده که گمان می کنم پاسخ آقای امینی  برای
افرادی که منطقی جز شیشه پپسی ندارند قابل درک نباشد.  به هر حال ایشان به
نکات ظریفی اشاره می کند (در مورد جنبش ملی کردن نفت) که شندینی است.