علیه اعدام ها ـ تظاهرات مقابل سفارت فرانکفورت

Shorts
by Shorts
28-Jan-2010
 

در پشتیبانی از دعوت کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران کلن برای اعتراض به اعدامهای سیاسی و لغو احکام اعدام از همه هممیهنان آزاده و دمکرات دعوت میکنیم که در يک اعتراض بزرگ، روز جمعه 29 ژانویه 2010 ساعت 13:30 در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت گردهم آیند.

بکوشیم تا با شرکت خود در اين تظاهرات بار دیگر افکار عمومی را متوجه نقض خشن حقوق بشر در ایران کرده و هر چه رساتر نشان بدهیم که ما خواهان لغو فوری احکام اعدام و پایان دادن به مجازات اعدام درایران هستیم.

کمیته جمعی از ایرانیان ایالت نوردراین وستفالن- کلن

برای سفر به فرانکفورت از کلن (ترمینال اتوبوس ِ برسلاور پلاتس، ساعت 8:30) با تلفنهای زیر تماس بگیرید:

01774445091
01635931237


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
pedro

Xer Xes, "Go green. Go

by pedro on

Xer Xes,

"Go green. Go Islamic Republic of Iran."

I hope you are thinking what I'm thinking by saying, Go Islamic.........

Neverthe less I agree with you, We should have our voices heard in all the cities around the world.

 


XerXes.

We should do that in every city in every country

by XerXes. on

The world must know the crimes of this government and regime.

Go green. Go Islamic Republic of Iran.