سوره احمدي نژاد نازل شد

sobh
by sobh
31-Aug-2009
 

 

سوره احمدي نژاد نازل شد ميم الف نون (1) و تو چه ميداني از محمود (2) که اين محمود از سه رئيس جمهور قبل خود برتر است(3) او را از خانداني شايسته مبعوث کرديم که تمام باجناقها و داماد باجناقهايش جملگي از صالحانند(4) و چون شتر خز شد در محمود تعقل کنيد(5) او هر چه که بگويد حناق نگيرد و اين نشاني است براي اهل تفکر در چهارسال دولت او نشانه هايي براي مومنين قرار داديم(7) همانا به موسي يد بيضا داديم و به او هاله نور


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh