این همه لشگر آمده به عشق ساندیس آمده

sobh
by sobh
30-Dec-2009
 

Passing out cake and juice at Wednesday state-sponsored demonstration

این همه لشگر آمده به عشق ساندیس آمده پخش کیک و ساندیس در میان هموطنان گرسنه مان که برای رسیدن به تهران ساعتها در اتوبوسهای دولتی بودند,


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
maziar 58

...............

by maziar 58 on

moft basheh kooft basheh...emam khomieni          Maziar


persian westender

more slogans

by persian westender on

فیلم ،کتاب،موسوی!دیگر اثر ندارد..! به اوباما بگوئید،محمود پدر ندارد..! این همه خودسر آمده؟! به عشق ا.ن،،خر آمده..! یا نمرود..! مش محمود.!///

(source: balatarin)

 

این همه احمق آمده..... به عشق یخمک آمده

(source: myself) 


Shazde Asdola Mirza

Hey, they're paid to do a job! It's not easy working for the IRI

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!


IRANdokht

این همه لشگر آمده به عشق ساندیس آمده

IRANdokht


:o)

it'd be hilarious if it wasn't this pathetic!

Thanks so much!

IRANdokht