دریا دادور- لالایی برای بیداری

sobh
by sobh
11-Apr-2010
 

دام در راه، یار تنها، از چه اینجایی؟

نیست یاران را ز تو هرگز تمنایی

گر که با یاران نباشی روز تنهایی، روز تنهایی، روز تنهایی

لای لالای لایی، لای لالای لایی

کن حذر از دامها با چشم بینایی

نیست باغ و سبزه بی یاران تماشایی

روز یاری گشته ای جان از چه بی مایی؟ از چه بی مایی؟ از چه بی مایی؟

لای لالای لایی، لای لالای لایی

قطره یی تو جمع شو همتای دریایی

در کنار دوست از دشمن چه پروایی

هیچ آوایی ندارد دست تنهایی، دست تنهایی، دست تنهایی

لای لالای لایی، لای لالای لایی

دست اندر دست هم دنیای زیبایی

میشود برپا، عزیز دل تو تنهایی،

از پس دنیای مشکل بر نمیایی، بر نمیایی، بر نمیایی

لای لالای لایی، لای لالای لایی

شعر ترانه از نسرین ارمگان


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
Shazde Asdola Mirza

Very nice - Many thanks

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!