نوزدهمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد

sobh
by sobh
15-Mar-2012
 

نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 27 فوریه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده و تا 23 مارس ادامه خواهد یافت. نماینده گان کشور های مختلف، سازمانهای بین المللی و ان جی او ها نتیجه فعالیت های خود را در قالب گزارش های حقوق بشری ارائه میکنند. در این میان فعالین حقوق بشری و سازمانهای ایرانی نیز حضور داشته و گزارش های خود را از وضعیت حقوق بشر ایران ارائه میکنند. گزارش از احمد باطبی.


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh