منافقین وکروبی وخاتمی و موسوی و مشایی همه از ایران می گویند

Tapesh
by Tapesh
20-Aug-2010
 

منتخب ویدیویی از مناظره داغ رسایی و جوانفکر. در بخشی از مناظره رسایی به تندی می گوید که همه فتنه گران اعم از منافقین و سران فتنه سبز با ادعای ایران فتنه به پا می کنند. در ادامه جوانفکر به محکمی از مشایی دفاع می کند و اتهامات رسایی را رد می کند.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh