به مناسبت روز بزرگداشت سعدي شيرازي

به مناسبت روز بزرگداشت سعدي شيرازي
by Tapesh
21-Apr-2011
 

 اول ارديبهشت هر سال در تقويم ايراني روز بزرگداشت شيخ مصلح‌الدين سعدي شيرازي، شاعر و عارف بزرگ ايران.

 

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم
به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم
به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم
حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم
می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم
هزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Hafez for Beginners

Lovely

by Hafez for Beginners on

Thanks for posting. The mysticism of these Masters is timeless.

 

Afsaneh