ایران توریسم حلال را دنبال می‌کند

Tapesh
by Tapesh
22-Apr-2011
 

سازمان گردشگری ایران می‌گوید سیاست رونق توریسم حلال را با جدیت دنبال می‌کند. منظور مقام‌های دولتی ایران از اصطلاح توریسم حلال گردشگری مذهبی طبق قوانین شرع اسلام است، از جمله مردانه-زنانه بودن امکانات رفاهی و ورزشی.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
comments

MRX1

by comments on

Yes, they do.  So many Arabs visit iran every year.  Years ago I met an Arab person, and he knew all the streets and restuarants in Mashahd and Ghom.  He knows some Farsi too.  I learned that he had been to Iran several times with his parents for a vacation.....

They usually go to a few cities since I assume they are not welcome to other places.


MRX1

Are people

by MRX1 on

lining up by thousends trying to come to islamic paradise for a vaction?


پندارنیک

It must be the coffee...

by پندارنیک on

 

 

 

مامور نظارت بر توریسم: شما‌ها واسه چی‌ دارین میرین شمال؟

توریست: برای غسل واجب.

یا یه چیزی شبیه این، ولی نه به این بی‌ ‌نمکی...