حضور شیرین عبادی در میهمانی تریتا پارسی و نایاک

Tapesh
by Tapesh
29-Apr-2011
 

شنبه شب گذشته 23 آوریل، تریتا پارسی یک میهمانی برای شیرین عبادی در منرل یکی از اعضای هیئت مدیره نایاک بنام فروغ پرویزیان برگزار نمود.

فروغ پرویزیان فرزند عبدی پرویزیان یکی از فرش فروشان بزرگ حومه واشنگتن است که بدفعات مختلف در منزل خود برای جمع آوری پول به نایاک میهمانی داده است.

در میهمانی شنبه شب، شیرین عبادی چند جلد از کتاب جدید خود را فروخت و با میهمانان حاضر که به دعوت نایاک در جلسه حاضر شده بودند در کنار آرم نایاک عکس یادگاری گرفتند.

//www.niacouncil.org/site/News2pageNewsArti...


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Tavana

NIACers & Birthers?

by Tavana on

Now, that is funny.

How about NIACers & ALKA-Seltzers? Isn't it better? 


Red Wine

...

by Red Wine on

خداوند از سر نا ایرانیهای بی‌ ریشه نگذرد.اما مطمئن هستیم که گذر پوست به دباغ خانه خواهد افتاد،مردم سر وقت دوست و دشمن خودشان را خواهند شناخت.

دیر یا زود دارد ولی‌ سوخت و سوز ندارد.

 


hamsade ghadimi

couldn't have better said

by hamsade ghadimi on

couldn't have better said it myself. :)

NIACers have much in common with Birthers. Their mind is made up and no amount of fact is going to change their mind.


Bavafa

NIACers have much in common with Birthers

by Bavafa on

Their mind is made up and no amount of fact is going to change their mind.

Maybe if we care to listen to her own words, actions and deeds, she won't be as controversial as some of our dear members here at IC would like us to believe.

The information & the interview is accessible and if you don't care to take time to find for yourself, you can blame any body for the lack of information

Mehrdad

P.S. I also think comment has a good point regarding "Since extremists in both sides hate her. I think she stands in a right place for Iran"


Tavana

جمع ناپاکان

Tavana


از نایاک تا ناپاک (کثیف) فقط یک نقطه فاصله است که تریتا پارسی از آن ۹ تا دارد و خود به تنهایی آنرا تامين میکند. یه بادی خانم هم  به جمع ناپاکان پیوست.


comments

Since extremists in both

by comments on

Since extremists in both sides hate her.  I think she stands in a right place for Iran.

Yes, she is more contraversioal by IRI people.  They don't want to see head on her body. 

If there is any success for Iran, the voice has to come from inside the Iran.  Those present almost all Iranians in the world.  She came from those people.


Maryam Hojjat

She is very Controvesial!

by Maryam Hojjat on

I am not sure about her either.


mahmoudg

I was with her

by mahmoudg on

until she went to this NIAC thing.  Is she with the people or against them.  If with, then why is she interviewing with the lobby of the Islamic Rapist Republic??????


Demo

عمه بزرگ خجالت بکش!

Demo


عمه جون خجالت هم خوب چیزی است. زمان شاه که الکی قاضی بودی. بعد هم که روسری سر کردی و دکان حقوق بشر باز کردی. یک میلیون دلار لاتاری صلح را هم که از خوش شانسی بردی. حالا رفتی آمریکا و لچک از سر انداختی و در مهمانی یک سوئدی آمریکائی ناپاک وابسته به همان رژیمی که ازش فرار کردی شرکت میکنی؟ چقدر جلبی عمه جون. نکنه یکدفعه خدای نکرده مثل چلبی در عراق بشی عمه!!