حسین منصوری، شاعر و مترجم- پسر خوانده ی فروغ فرخزاد

Tapesh
by Tapesh
05-May-2011
 

حسین منصوری، شاعر و مترجم- پسر خوانده ی فروغ فرخزاد -- ترجمه اش از شعر چکامه ی چکاوک اثر ایوان گُل شاعر آلمانی را به خواهش و کوشش پوپک راد -- تهیه کننده ی برنامه های فرهنگی هنری تلویزیون صدای آمریکا -- بازخوانی کرده است.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Mehrban

"ماه، خورشید، گٔل، بازی"

Mehrban


Thank you Mr. Mansouri.  thank you tapesh.