دکتر احمد کریمی حکاک

Tapesh
by Tapesh
22-May-2011
 

مستندی سی دقیقه یی درباره زندگی و دیدگاه های دکتر احمد کریمی حکاک استاد ادبیات تطبیقی و بنیان گذار و مدیر مرکز مطالعات ایرانی روشن در دانشگاه ایالتی مریلند .


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
ahang1001

فیلم بسیار خوبی بود

ahang1001


آقای کریمی هم انسانی بسیار  دوست داشتنی  ...دانا و خوش بیان

ممنون