گفتگو با پرستو فروهر

Tapesh
by Tapesh
29-May-2011
 

یش از ۱۰ سال پیش دو تن از فعالان قدیمی سیاسی ایران در خانه خودشان در تهران به طرز فجیعی به قتل رسیدند. اگرچه وزارت اطلاعات وقت ایران قبول کرد که این قتل‌ها و قتل‌های پیش و پس از آن که به قتل‌های زنجیره ایی معروف شد کار ماموران او بوده است، ولی هیچوقت روشن نشد که آمران پشت پرده آن چه کسانی بودند. پرستو فروهر، مهمان برنامه به عبارت دیگر، که پدر و مادرش را در این قتل‌ها از دست داده است و هنرمندی است که اینجا در آلمان زندگی می کند می گوید همچنان پیگیر این ماجراست.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Criminal IRR/IRI

by Maryam Hojjat on

has been killing all intellectuals to stay in power.  Their thugs do good jobs in this affair. 

Down with this barbaric Regime.