تو سربازهای انگلیس را با هماهنگی سفیر انگلیس آزاد کردی

Tapesh
by Tapesh
04-Jun-2011
 

سربدار قاسمی خطاب به احمدی نژاد : تو جاسوس های انگلیس را با هماهنگی سفیر انگلیس آزاد کردی.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
ahang1001

طرف خیلی

ahang1001


طرف خیلی عصبانی و شدید الحن شده....