گفتگو و گپی با شاهرخ مشکین قلم

Tapesh
by Tapesh
16-Jun-2011
 

گفتگو و گپی با شاهرخ مشکین قلم به بهانه اجرای تئاتر زهره و منوچهر در لوس انجلس در این گفتگو با آقای مشکین قلم از چگونگی‌ علاقه و رهیابی ایشان به رقص و هنر و دیدگاه مردم ایران به هنر و رقص سوال میشود و پاسخ ایشان به اینکه مردم فرانسه ( ایشان در این کشور زندگی‌ میکنند)از من فرهنگ و هنر ایران را بیشتر میشناسند و من وادار شدم به اینکه بیشتر بخوانم و بدانم و سعی‌ کنم تئاتر فرهنگ خودم را اجرا کنم ،چنانچه در ایران خیلی‌‌ها فرق منظومهٔ خسرو شیرین و شیرین و فرهاد را نمی‌دانند و آنقدری که در ایران تئاتر از اثر خارجی‌ اجرا میشود از اثر ایرانی‌ نشده و همین ندانستن فرهنگ خود باعثِ ندانم کاریهای حتا سیاسی میشود....


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Mehrban

Thanks Tapesh

by Mehrban on

I think below is the tape they were looking for at the end of the program 

//www.youtube.com/watch?v=RU_sk8-faUY

Moshkin Ghalam is a great dancer and the piece is beautiful.  However the music is (almost) entirely in the tradition of Flamenco.