روایت مرکز اسناد از آخوند دربار

روایت مرکز اسناد از آخوند دربار
by Tapesh
26-Jun-2011
 

سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی که زیر نظر روح الله حسینیان، نماینده مجلس اداره می شود ضمن نمایش عکس هایی از حسن امامی آورده است: «خاندان وی نسل اندر نسل و به شکل موروثی امام جمعه تهران بودند و با حاکمان وقت روابط حسنه برقرار کرده و در تحولات سیاسی اجتماعی کشور، پشت قدرت حاکم را خالی نکردند».

حسن امامی که یکی از مهمترین اساتید حقوق ایران به شمار می رود پیش از انقلاب کرسی تدریس دروس «حقوق ثبت اسناد»، «اصول محاکمات حقوقی»، «حقوق مدنی» و «شرح قانون مدنی» در دانشگاه تهران را در دست داشت.

وی در سال ۱۳۳۱ برای مدت کوتاهی (۱۰ تیر تا ۳۱ تیر) به ریاست مجلس شورای ملی رسید.

در اینجا عکس‌های سایت مرکز اسناد از حسن امامی را مشاهده می کنید.

//news.gooya.com/didaniha/archives/2011/06/123868.php


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
anglophile

He was also a good Freemason like Mr Entezam

by anglophile on

whose picture is used as Mr Ghaffari's avatar (Mahmoudg). Such an irony - to different men, one turbanned (Emami) and one bow-tied (Entezam) but both masonic brothers!


salman farsi

Brother Jishoo

by salman farsi on

If you knew the late Mr Emami you would have rinsed your mouth your pen and your keyboard.

I suggest you begin to vozou in that order.

 For an Islamic democracy


Jeesh Daram

از نوکران پا بوس دربار انگلیس

Jeesh Daram


هم او و هم شریف امامی از نوکران و جیره خواران کثیف دربار سفلیسیون انگلیس  و خائنین به وطن، شاه و فرهنگ ایران. تف به قبر پدر هرچی خائن به وطن مخصوصا آخوند های کراواتی است.  از هر آخوند بدتر آخوند کراواتی است که اگر به دور و برتان نگاه کنید پر است.  بیشتر آخوندهای خائن زمان شاه هم کراواتی بودند

mahmoudg

NO akhoond can be good

by mahmoudg on

even the one(s) who served the sovereign.