تونی بلر هرروز قران می خواند

Tapesh
by Tapesh
27-Jun-2011
 

تونی بلر هرروز قران می خواند.

وی از ژوئیه ۱۹۹۷ پس از مرگ جان اسمیت در مه همان سال، رهبر حزب کارگر بوده است.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Jeesh Daram

آب

Jeesh Daram


آب که سر بالا بره / قورباغه ابو عطا میخونه

 

 

شنیدم که که ملکه انگلیس هم دیگر بخاطر کهولت سن وزو نمیگیرد و اکثرا تیمم میکند و برای طهارت هم از سه تا سنگ استفاده مینماید و هر بار به سجده میرود بیش از پانزده دقیقه بهمان حال باقی میماند 


Bavafa

You are correct, hence my sincere apology to all poodles

by Bavafa on

 

Mehrdad


Fatollah

bavafa

by Fatollah on

poodles are friendly, calm and peaceful creatures, please do not insult the rase!


Bavafa

One more reason to stay away from that book for me

by Bavafa on

if the poodle reads it.

Mehrdad