فراماسونری در ایران امروز

Tapesh
by Tapesh
28-Jun-2011
 

فراماسونری در ایران امروز،حسن عباسی

حسن عباسی ادعا کرده‌است نیویورک تایمز هر هفته راجع به او مطلب می‏زند و همیشه جلوی اسم او داخل پرانتز می‎‏‏نویسد: «The Kissinger of Islam». (کیسینجر اسلام) و از او با عنوان «The Big Brain Strategic» یاد می‎کند.

خبرنگار آفتاب در این مورد می‌گوید که در جستجوی آرشیو این روزنامه در اینترنت حتی یک با نام حسن عباسی پیدا نشده‌است. عباسی می‌گوید در سال ۵۰۰ سخنرانی برگزار می‌کند که در این صورت حتی در روزهای تعطیل، وی می‏‎بایست هر روز یک الی دو سخنرانی داشته باشند که منطقی به نظر نمی‌رسد


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Masoud Kazemzadeh

Mossadegh and Freemasons: Facts vs. Fiction

by Masoud Kazemzadeh on

The following is from Homa Katouzian, Musaddiq and the Struggle For Power in Iran (London and NY: I.B. Tauris, 1990), pp. 4-5.

 

"By this time he had become a member of a progressive society, Adamiyat, which apparently had Freemasonry connections.... In any event, he remained in the society only for a couple of weeks, later joined the Insaniyat society, of which Ali-Akbar Dehkhoda.... was also a member. This society was radical revolutionary organization, with thirty voluntary musketeers to its credit. But the young Constitutionalist was soon to be disillusioned in his association with them."

 

Farhad Diba in his book on Mossadegh argues that Adamiyat was NOT a freemason group. And shows that Raiin made that up as a passport in order to gain permission to publish his book.  Be as it may.

A. Mossadegh joined a group called Adamiyat Society. He was its member for a couple of weeks.  If I remember correctly Mossadegh was about 26 years old or so.

B. There is a disagreement whether this group (which Mossadegh was a member of for 2 or so weeks) is a Freemason group.

C. There is absolutely no dispute that the Freemason group Pahlavi Lodge organized to oppose Dr. Mossadegh’s government.

 


Maryam Hojjat

Abasi ia A Big Shayad Like His Rahbar

by Maryam Hojjat on

Everything & Everybody in IRR/IRI is based on BIG LIE, The Bigger The Better!


anglophile

فراماسونری در ایران دیروز

anglophile


 

چه دوران خوشی‌ بود. برخی‌ از فراماسونهای مشهور و نه خیلی مشهور سابق:

محمد مصدق

 عبدالله انتظام

نصرالله انتظام

سید حسن امامی (امام جمعه تهران)

جعفر شریف امامی

 

 «امیرعباس هویدا(لژ تهران)،

 محمود قوام صدری وزیر مشاور،

نصیرعصار معاون نخست وزیر(لژ ژاندراک)،

 حسن زاهدی وزیر(لژ اهواز)،

 منوچهرپرتو وزیردادگستری (لژ کورش)،

 مجید رهنما وزیرعلوم و آموزش عالی (لژ تهران)،

 فتح الله ستوده وزیرپست و تلگراف و تلفن (لژ ژاندراک)،

 مهرداد پهلبد وزیرفرهنگ و هنر(لژ کورش)،

 ایرج وحیدی وزیرکشاورزی (لژ خیام)،

 جواد منصوروزیراطلاعات (لژ کورش)،

 هوشنگ انصاری وزیراقتصاد(لژ خیام)»