كوروش بيدار شو وقت خواب نيست


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
02-Jul-2011
 

كوروش پاشو ببين كشور تو راه مهيبيه/ پاشو بنگر كه ملت توي خواب عميقيه/ببين! به دنيا داريم ميگيم كه ما برتريم/ در حالي كه ما ها همه يه مشت گدا پروريم/ ببين يه جوون از ته دلش بهت داره ميگه/ اينجا لواط و زنا جزئي ار كردار نيكه!/ كوروش ناموس فروشي روي دور قيمته/ كوروش ملت گفتار نيكش فحش و غيبته/كوروش تو رو تحقير رو ويران كردند/ اسمت خط خورده از تقويم ايران رسما/راستي.. مقبرت با سيلو بلا ها رفته/ عكست فقط سر در قليون سراها نصبه/ كوروش ارامش خيلي وقته زنداني شده/ نماد فروهر نماد شيطاني شده!/كوروش داره بر ميگرده عقب زمونه/ كوروش راستي ميدونستي خدا عرب زبونه؟!/ يعني جهنم جاي ماست كه فارسي خونديم!/ دنيا پيشرفت كرد ما دوره ي دارسي مونديم/ كوروش خليجتو خليج عرب ناميدند/ ولي بازم عرب رو تو وطن راه ميدن/ همون عرب ها اي كه هستند تشنه به خونمون/همونا كه دخترا رو كردند

زنده به گورشون!/ هستند همسايه ايران ما روي كاغذ/ ولي دستشون با دست بيگانه ها تو يه كاسست


كوروش كجايي كه ببيني دلا خونن همه درگير يه لقمه نونن
حتي جوون هاي ايرانت ديگه هيچي از عشق نميدونن
يه روز مياد كه بجز يه نقشه چيزي از ايران باقي نمونه
كسايي كه رفتن و جون دادند بخدا واسه ي بهشت نبوده
اينقدر درگير شديم كه غيرت ديگه واسمون معنا نداره

كوروش بيدار شو وقت خواب نيست! شديم طفلي كه مادر نداره
هر كي مياد به اسم يه مادر يه چيزي از مون ور ميداره
يه روز مياد كه اين ايراني ديگه هيچي از خودش نداره


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
David ET

کورش بیدار شو، ما هنوز خوابیم

David ET


.