ایران در ميان بدترين اقتصادهاي جهان دهم شد

Tapesh
by Tapesh
06-Jul-2011
 

مجله اقتصادی فوربس FORBES چاپ آمریکا ایران را در میان بدترین اقتصادهای جهان در رتبه دهم قرار داده است. دو کارشناس امور اقتصادی، احمد علوی از تورنتو و رضا تقی زاده از گلاسکو، در گفت و گو با صدای آمریکا، ارزیابی خود را از این گزارش فوربس ارائه می دهند.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

No surprise!

by Maryam Hojjat on

These bastards in IRR/IRI only have been filling their own pokets daily.


Jeesh Daram

دهم؟

Jeesh Daram


دهم شد؟ تازه اونهم حقشو خوردن و گرنه در خرابی وضع ما پنجمیم و حقمونو میخورن میگن دهم شدین