شکست کودتای نوژه

Tapesh
by Tapesh
09-Jul-2011
 

 داستان کودتای نوژه چه بود؟آیا معجزه‌ای صورت گرفت؟ کسی‌ ،کسی‌ را فروخت؟آیا مثل همیشه آمریکا و اسرائیل این جریان را حمایت میکردند؟و هزاران سوال بی‌ جواب دیگر ...


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Its Obvious

by Maryam Hojjat on

Someone betrayed the others.