چگونه پناهجویان را در سوئیس دیپورت میکنند

Tapesh
by Tapesh
13-Jul-2011
 

پشت دیوارهای زندان پناهجویان
بازسازی صحنه های دیپورت پناهجویان در سوئیس
این فیلم توسط سازمان
augenauf
یک سازمان مدافع حقوق پناهندگی در سوئیس و با هدف برجسته کردن ابعاد غیر انسانی برخورد با پناهجویان در پشت درب های بسته ساخته شده است.

این فیلم صحنه های بازسازی شده از دیپورت پناهجویان توسط دولت سوئیس میباشد. این صحنه ها بر اساس مصاحبه با تعداد زیادی از افراد و شاهدینی که شخصا درگیر وظایف پروسه دیپورت پناهجویان بوده اند، و همچنین براساس تحلیل از مواد اموزشی که توسط پلیس استفاده میشود تنظیم شده است.

هر کسی که در سوئیس بطور غیرقانونی زندگی کرده و از بازگشت داوطلبانه به کشور خود سرباز زند در خطر دیپورت با چنین اشکالی مواجه است. مستقل از اینکه وی در تمام دوران زندگی خودش حتی مرتکب هیچ عمل غیرقانونی و خلافی نشده باشد.

ترجمه: فرشاد حسینی


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Jeesh Daram

دیپورت؟

Jeesh Daram


از قول بنده به فرشاد خان سلام برسانید و بفرمائید از لغت اخراج و یا تبعید استفاده کنند. دیپورت یعنی چه؟ فیلم کار سوئیسه، ما هم که بچه خیابان ایران هستیم، دیگه دیپورت از کجا آمد؟


Ali P.

OK...

by Ali P. on

So I think it is safe to recommand. if you are an illegal alien in Switzerland, you should start looking for a new country to live in.


Darius Kadivar

Why do you think they call it a 'Cuckoo' Republic ? ... ;0)

by Darius Kadivar on