مصاحبه با شیرین عبادی، مخالفت حکومت با ورود گزارشگر حقوق بشر

Tapesh
by Tapesh
17-Jul-2011
 

مصاحبه با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در مورد اظهارات اخیر دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مبنی بر "غیر قانونی" دانستن تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Bavafa

Great interveiw & great and brave lady Ebadi

by Bavafa on

 

'Vahdat' is the main key to victory 

Mehrdad