گفت‌وگو با پدر سه نفر از بازماندگان ایرانی حادثه نروژ

Tapesh
by Tapesh
25-Jul-2011
 

گفت‌وگو با پدر سه نفر از بازماندگان ایرانی حادثه نروژ


دو روز بعد از حملات مرگباری که نروژ را در بهت فرو برد، مراسم سوگواری برای کشته شدگان، برگزار شد. پلیس نروژ می گوید مظنون اصلی حملات را دستگیر کرده اما تجسس برای یافتن سرنخ های بیشتر همچنان ادامه دارد.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
News Editor

Already posted and featured in News Section

by News Editor on

Dear Tapesh:

Thank you for your contributions.  This video was already posted in the News Section this morning.

//iranian.com/main/news/2011/07/25-1