سینمای قم به دستور سید احمد خمینی منفجر شد

سینمای قم به دستور سید احمد خمینی منفجر شد
by Tapesh
08-Aug-2011
 

آیت الله لاهوتی: حاج احمد خمینی به دلیل علاقه شدیدش به واژگونی رژیم سابق و برای اینکه به رژیم بفهماند روحانیت زنده است، دستور انفجار سینمای قم را صادر کرد. آیت الله لاهوتی، پدر شوهر فاطمه هاشمی رفسنجانی، از روحانیون سرشناس جمهوری اسلامی به فرمان اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی، بازداشت و کمتر از چند ساعت بعد در زندان به طور مشکوکی درگذشت.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Nader Vanaki

هرچقدر تونستید در مورد دکتر عاملی تهرانی بخوانید

Nader Vanaki


و از مصاحبه های دکتر نوری زاده در داستان سیمنا رکس آبادان و دستگیری افراد در همون زمان که با بیت "آقا" در تماس بودن رو دکتر عاملی تهرانی می دانست.


Maryam Hojjat

Also Cinema REX Abadan was fired by Akhoonds in

by Maryam Hojjat on

MR Pahalavi.  Shame on any Islamist who have no respect for life of human being. The world must try to remove these barbaric creatures who have been dwelling all over the world.