دکتر نادری از برنامه های آینده ناسا می گوید

Tapesh
by Tapesh
09-Aug-2011
 

دکتر فیروز نادری مدیر پروژه های اکتشافات منظومه شمسی ناسا در گفتگو با صدای آمریکا درباره مأموریت فضاپیمای جونو به کره مشتری و سایر برنامه های اکتشافی سازمان هوایی و فضایی آمریکا توضیحاتی داد.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh