قصه یک فردِ روزه خوار در اصفهان

Tapesh
by Tapesh
27-Aug-2011
 

آخوند دانشمند داستانِ یک فردی را که روزه خواری کرده را از زبانِ آخوندِ دیگر نقل می‌‌کند.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Bunyip

This shashoo is a comedian

by Bunyip on

This shashoo is a comedian