شباهت‌های دوران کمونیسم با ایران امروز

Tapesh
by Tapesh
01-Sep-2011
 

از پراگ تا تهران

گفت‌وگو با ایوان کلیما، نویسنده چکی درباره شباهت‌های دوران کمونیسم با ایران امروز.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Very Nice Conversation

by Maryam Hojjat on

Thanks for posting.