مانا نیستانی:حکومت دست حضرت عباس را هم قطع می کرد

Tapesh
by Tapesh
09-Sep-2011
 

افق، پنجشنبه ۱۷ شهریور۱۳۹۰ ،۸ سپتامبر۲۰۱۱ بخش دوم,خشک شدن دریاچه ارومیه,نخستین واکنش عمده مردم به سوء مدیریت زیست محیطی,مانا نیستانی، کارتونیست.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Bravo, MANA

by Maryam Hojjat on

Keep doing your good work.


onlyinamrica

daghighan hamineh

by onlyinamrica on

kamelan dorost migeh.