گزارش یک آدم ربایی

گزارش یک آدم ربایی
by Tapesh
12-Sep-2011
 

یر حسین موسوی در دیدار با فرزندانش به آنان گفت اگر می خواهید از حال و روز کنونی من با خبر شوید کتاب "گزارش یک آدم ربایی" گابریل گارسیا مارکز را بخوانید
در این گزارش کمی در مورد این کتاب صحبت می کنیم.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh