صادق هدایت فارسی نویسی را حتی در حد عوام هم بلد نیست

صادق هدایت فارسی نویسی را حتی در حد عوام هم بلد نیست
by Tapesh
16-Sep-2011
 

محمد رضا سرشار:صادق هدایت در حد عوام هم فارسی را نمی دانسته/عبدالحسین زرینکوب متفکر و پژوهشگر نبوده...

گفتگوی ویژه آن با آقای رضا رهگذر است که در آن به بازخوانی انتقادی ادبیات داستانی معاصر ایران پرداخته است.

تیتری که روی مجله از گفتگوی آقای رضا رهگذر انتخاب شده این است: صادق هدایت فارسی نویسی را حتی در حد عوام هم بلد نیست .

در مقاله دیگری که در باره عبدالحسین زرین کوب نوشته شده است از وی به عنوان «نویسنده خوش قلم مروج سخن مدرنیستی و رویکرد ماسونی» یاد کرده است. در جای دیگری نوشته است: زرین کوب، متفکر نیست، حتی متتبع و پژوهشگر برجسته ای هم نیست . به راستی او در پژوهش های تاریخی و ادبی و فرهنگی خود جز تکرار سخنان و مدعاهای مستشرقان غربی چه کرده است؟ کدام ابداع، خلاقیت و نوآوری حتی در ساحت مشهورات مدرنیستی و نگاه مستشرقانه به تاریخ و فرهنگ اسلام و ایران در آثار او است که او را شایسته این همه مدح و تمجید می کند؟ (ص 82)


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

illiterate Islamists

by Maryam Hojjat on

are known since 1979 inception.  Of Course, These illiterate akhoonds and semi akhoonds can not stand educated Iranians such as Kasravi & Hedayat who had criticized akhoonds & Islam.