کمال الدين مستجاب الدعوه


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
20-Sep-2011
 

کمال الدين مستجاب الدعوه در سال 1324 با شرکت در نمايشنامه «حسن قناد» فعاليت خود را در راديو آغاز کرد. 


در سال 1327 سرپرست نمايش هاي راديو شد و در سال 1334 عهده دار برنامه «بانوان» گرديد و پس از آن نيز در زمره گويندگان راديو قرار گرفت. وي طي سفرهاي زيادي که به خارج از کشور داشت به مطالعه پيرامون راديو پرداخت و در سال 1338 به رياست اداره انتشارات و راديو شهرستان ها منصوب گرديد. در سال 1345 جمعيت «همبستگان ادب و هنر» را که يک تشکل هنري – صنفي بود، تشکيل داد. هدف آن بدست آوردن حقوق صنفي و اجتماعي ادبا و هنرمندان ايران بود.


وي سال هاي متمادي مجري بسياري از مسابقه هاي راديو از جمله «مسابقه هوش» بود و ساليان زيادي نيز برنامه «شما و راديو» را اجرا مي کرد.

این برنامه قسمتی‌ از یک برنامه نوروزی که مجری آن زنده یاد کمال الدین مستجاب الدعوه بوده،،می‌باشد ،که بیش از ۳۵ سال قدمت دارد

کمال الدین مستجاب الدعوه همراه با بدیع زاده و روح انگیز .در یکی از برنامه های روز تعطیلی در حدود ۴۰ سال پیش .

این برنامه شما و رادیو متعلق به حدود ۳۷ سال پیش میباشد . که با همکاری زنده یاد ،مقبلی ،زنده یاد تابش ،،،،ایرج ، گلپایگانی ، فروزنده اربابی ، مستجاب الدوه.و ،، تهیه شد

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
JavoonDeerooz

I remember him vividly in Homa game show

by JavoonDeerooz on

which was a general knowledge cotest. I was glued to TV every time he was on and wrote at least 5 letters to participate but never got an answer.


پندارنیک

Thanks Tapesh...

by پندارنیک on

He is also acknowledged by the IRIB. It's almost impossible to remember Mostajaab without mentioning Khanoom Arbaabi...