مافیای دلالان درفوتبال ایران بروایت تلویزیون دولتی

Tapesh
by Tapesh
21-Sep-2011
 

روه اقتصاد و دانش شبکه اول سیما در برنامه‌ای با نام «زنگار» که مردمک بخش‌هایی از آن را انتخاب کرده٬ به برخی روابط پنهایی و واسطه‌های غیرقانونی در فوتبال ایران پرداخته است. تولیدکنندگان این برنامه با استفاده از دوربین مخفی مکالمه‌هایی را ضبط کرده‌اند که هدف از آن پیدا کردن «مافیای دلالان» عنوان شده است.

بازیکنان٬ مربیان و مقام‌های فوتبال کشور هم که در این برنامه با آنها گفت‌و‌گو شده است وجود افرادی با عنوان «دلال» در فوتبال را غیرقانونی اما یک حقیقت می‌دانند. برخی از آنها معتقدند در حالی که نقل و انتقال بازیکنان فوتبال در سراسر دنیا از طریق سازوکارهایی که مجوز فیفا دارند انجام می‌شود٬ در ایران عده‌ای به شکل غیررسمی و بر پایه روابطی«که روابط مالی به نظر می‌رسند» در تحولات فوتبال کشور نقش دارند.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Sahameddin Ghiassi

درباره رهبران اسلامی و سرکردګان آن

Sahameddin Ghiassi


درباره رهبران اسلامی و سرکردګان آن

امروز در روزنامه ای میخواندم که سرکردګان اسلام و رهبران آن اکثر به اسلام و حتی خدا هم اعتقادی ندارند آنچه آنان انجام میدهند سود دهی اسلامی است که مانند حربه ای از آن در پیکار جمع مال و منال وثروت وشهوت رانی سو استفاده میفرمایند مقاله اضافه میکرد دلیلش هم فقر فرهنګی مادی و معنوی و عقب ګردهای تاریخی دربلاد اسلامی است کشورهای اسلامی اکثر فقیر عقب افتاده بیسواد جاهل و خرافه پرست هستند و رهبران هم از این تعصب های کور به نفع خود و اربابانشان سو استفاده میکند مقاله اضافه میکرد که ژاپن که بمراتب کشوری عقب افتاده تر از ایران وترکیه و دیګر کشورهای اسلامی بود و نیز با سنت پیچیده ای دست به ګریبان بود توانست از لحاظ صنعتی و علمی خود را همپای کشورهای اورپ و امریک کند ولی متاسفانه کشورهای ما بسبت خیانت رهبران خاین بی دین و بی ایمان و شیاد های جانماز آبکش همچنان به قهقرا میروند زیرا آن پول ثروت شهوت رانی و لذتهای دنیا را تنها برای خودشان میخواهند و به مردم اهمیتی نمی دهند و آنان را به وعده های دروغین سرګرم میکنند که مثلا در بهشت حوری چهل متری است که همیشه هم دوشیزه باقی می ماند. عوض اینکه ثروتهای ملی مارا خرج تاسیس کارخانه های مادر تولید باز کردن مدرسه ها و مکتب ها و پوهنتون ها کنند آنها رابرای خرید بمب های یک میلیون دلاری و مواد منفجره و اسلحه میکنند و یا در بانکهای بقول خودشان کافرستانها در بنام خودشان می خوابانند و بدین ترتیب مارا به دستور اربابان خود باهم درګیر میکنند و خودشان به ریش همه ما می خندند. در حالیکه ما سرګرم بحث های صدتا یک غاز هستیم آنان ثروتهای مارا با کمک اربابانشان با تریلی از کشور خارج میکنند.

LikeUnlike · · · 13 hours ago near Orlando · Privacy:Shared with: Public
5 people like this.
  • Write a comment...