زنا و بد حجابی موجب زلزله میشود

Tapesh
by Tapesh
17-Apr-2010
 

ویدیوی بخشی از اظهارات صدیقی امام جمعه تهران در نماز جمعه دیروز که در آن تاکید کرده بود زنا از جمله عوامل زلزله است !


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Monda

the beautiful little girl looking into the camera

by Monda on

did not belong there among those men. 


Abarmard

Level of stupidity

by Abarmard on

In this case there are no limits 


Khar

Islam is Sexually Deviant & Paranoid...

by Khar on

gender paranoid, freedom paranoid, democracy paranoid, thinking paranoid................ absolutely stupid & backward!

SAY NO TO "ESLAAM-E NAAB-E MOHAMMADI"!!!


divaneh

He is theoretically right

by divaneh on

I mean if all the 12 million go on the job at the same time, it can move the earth.