توضیح المسائل معتادان

Tapesh
by Tapesh
19-Nov-2011
 

توضیح المسائل معتادان:شک وسط 2بست و1

وافور

...

آخوند دانشمند


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Gerdekan

این ا ما مه‌

Gerdekan


این ا ما مه‌ سفید ه خودیه، ولی‌ عمامه سیاه ها باید دو بربر مالیات ریش و پشمشونو بدهند. مجلس داره رو برنامه کار میکنه. هممن روزها قانون به اجرا میره.


Shazde Asdola Mirza

آخوندک: کور شی اگه دروغ نگی‌

Shazde Asdola Mirza


امکان نداره که یه مجلس آخوندی باشه و منقل و تریاک نباشه!

فکر کردی "توضیح المشائل" منقلی رو کی‌ نوشته؟ دکتر مهندس امریکایی؟ نخیر جان برادر ... پای بساط فور، و به همت صدها آخوند وافوری نگاشته شده!