ایرج پزشکزاد ازتهران تا پاریس

Tapesh
by Tapesh
29-Nov-2011
 

 

روز شنبه 26 این ماه مراسم بزرگداشتی برای ایرج پزشکزاد برگزارشد و گوشه هایی از این گزارش از برنامه شباهنگ با اجرای بهنود مکری روز 28 نوامبر پخش شد


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Mehrban

Thank you Tapesh

by Mehrban on

A nice gathering, thank you for giving me the opportunity to be a part of it.