پدر سوخته‌ها نشستن در این شبکه‌ها و به امام حسین توهین میکنند

Tapesh
by Tapesh
05-Dec-2011
 

پدر سوخته‌ها نشستن در این شبکه‌ها و به امام حسین توهین میکنند

حرفهایِ  آخوند نقویان ...


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Homayoun A

Moharam

by Homayoun A on

قصیده ی زیبای زیر سروده ی استاد مسلم شعر و ادب پارسی معاصر، ملک الشعرای بهار است که به بیان بدبختی ای می پردازد که صد ها سال است جامعه ما را گرفتار کرده است:
در محرّم ، مردمان خود را دگرگون مي كنند
از زمين آه و فغان را زيب گردون مي كنند
گاه عريان گشته با زنجير ميكوبند پشت
گه كفن پوشيده ،‌ فرق خويش پرخون مي كنند
... گه به ياد تشنه كامان زمين كربلا
جويبار ديده را از گريه جيحون مي كنند
و ز دروغ كهنه ي يا لیتنا كنّا معك
شاه دين را كوك و زينب را جگرخون مي كنند
خادم شمر كنوني گشته، وانگه ناله ها
با دو صد لعنت ز دست شمر ملعون مي كنند
بر “يزيد” زنده ميگويند هر دم، صد مجيز
پس شماتت بر يزيد مرده ی دون مي كنند
پيش ايشان صد عبيدالله سر پا، وين گروه
ناله از دست “عبيدالله مدفون” مي كنند
حق گواه است، ار محمد زنده گردد ورعلي
هر دو را تسليم نوّاب همايون مي كنند
آيد از دروازه ی شمران اگر روزي حسين
شامش از دروازه ی دولاب بيرون مي كنند
حضرت عباس اگر آيد پی يك جرعه آب
مشك او را در دم دروازه وارون مي كنند
گر علي اصغر بيايد بر در دكانشان
در دو پول آن طفل را يك پول مغبون مي كنند
ور علي اكبر بخواهد ياري از اين كوفيان
روز پنهان گشته، شب بر وي شبيخون مي كنند
لیک اگر زین ناکسان خانم بخواهد ابن سعد
خانم ار پیدا نشد، دعوت ز خاتون میکنند
گر يزيد مقتدر پا بر سر ايشان نهد
خاك پايش را به آب ديده معجون مي كنند
سندی شاهک بر زهادشان پیغمبر است
هی نشسته لعن بر هارون و مامون میکنند
خود اسيرانند در بند جفاي ظالمان
بر اسيران عرب اين نوحه ها چون مي كنند
تا خرند اين قوم، رندان خرسواري مي كنند
وين خران در زير ايشان آه و زاری مي كنند


salman farsi

خوب راست میگوید

salman farsi


کافیست یک سری به این سایت بزنند و ببینند چه توهین‌ها و بی‌ ناموسی هایی که در حق ائمهٔ اطهار نمی‌‌شود.

For an Islamic democracy


jmyt17

How?????

by jmyt17 on

I am sure the only person does not understand is you DIRT.How you can tell a lie, just teach me so I can use in my daily route sales.