فيلمي ديده نشده از درون سفارتخانه انگليس

Tapesh
by Tapesh
10-Dec-2011
 

این فیلم توسط تعدادی از دانشجویان حاضر در این سفارتخانه گرفته شده است، همان طور که دیده می شود و دانشجویان واقع در آنجا اظهار دارند در کتابخانه این سفارت کتاب ها و اسناد و آرشیو بسیار وسیعی از زمان پهلوی و حکومت سلطنت طلب ها در ایران یافت شده است. در فیلم زیر بخشی از یافته های آن ها که شامل کتاب های محمد رضا پهلوی همچون ماموریت برای وطنم و آرشیو روزنامه های ایران در زمان سلطنت وی یافت شده است.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Shemirani

:(((

by Shemirani on

Embassy's Library ( what a precious archive !!)

 what a shame they are like cheapest robbers, certainly not students

Don't burn it , like did your Tazi ancestors !!!!


RostamZ

Oh my god

by RostamZ on

Such an incriminating evidence. What we would have done without this so called students. Look at all this books and historical archives, can you imagine what the Brits would have done with it.


JavoonDeerooz

So EFing What?

by JavoonDeerooz on

They found old books and newspapers? How desperate are these sorry ass MFs to justify a stupid action?


Roger_Rabbit

They must have removed the incriminating evidence ...

by Roger_Rabbit on

linking their men to the Brits! 

vildemose

Daneshjoo???    Separa

by vildemose on

Daneshjoo??? 

 

Separation of Church and State AND Corporation