اعطای نشان شوالیه لیاقت به یک خانم ایرانی

Tapesh
by Tapesh
14-Dec-2011
 

گزارشی را که مشاهده میکنید مراسمی است که طی آن آقای برنار پوله تی سفیر سابق فرانسه ، نشان شوالیه لیاقت را بدلیل خدما ت فرهنگی خانم نازک افشار در دو دهه گذشته ، به ایشان اعطا کرد این گزلرش در برنامه شباهنگ با اجرای ماندانا تدین و بهنود مکری روز دوشنبه دواردهم ماه دسامبر از بخش فارسی صدای امریکا پخش شد.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Cyrus Khorasani

God Bless Iranian Women

by Cyrus Khorasani on

Good on the latest Iranian recipient. She follows in the footsteps of two other eminent Iranian women who were invested with the chevalier decades ago: Iran Teymourtash and Farokhro Parsa.


Ali P.

Oh I remember her....

by Ali P. on