نيم قرن بي خوابي

Tapesh
by Tapesh
22-Dec-2011
 

ميزبان اين قسمت ذره بين پير مردي دنيا ديده و هنرمند به نام آقاي مجيد زندي هستند که به گفته خودشان ۵۸ سال است که نخوابيده اند، اما نه تنها احساس ناراحتي نمي کنند بلکه اين بي خوابي را دليل اصلي روي آوردنشان به هنر مي دانند.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh