سخنان سفیر رایس در رابطه با ایران و قطعنامۀ ۱۷۳۷

Tapesh
by Tapesh
23-Dec-2011
 

سخنان سوزان ئی رایس نمایندۀ دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد در یک نشست توجیهی شورای امنیت سازمان ملل متحد رابطه با ایران و قطعنامۀ ۱۷۳۷، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Tapesh, Thanks for

by Maryam Hojjat on

posting this video.