همیشه این کشورهای اروپائی بوده اند که جنگ های جهانی را در طول تاریخ به راه انداخته اند

Tapesh
by Tapesh
26-Dec-2011
 

صحبتهایِ رحیم پور ازغندی  درباره تمدن سازی در جهان اسلام و استعمار ملت های جهان توسط سیاست های سردمداران غربی و اینکه همیشه این کشورهای اروپائی بوده اند که جنگ های جهانی را در طول تاریخ به راه انداخته اند.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Fesenjoon2

مزخرفات

Fesenjoon2


شما ها هم اگر نتونستید پرچم اسلام را در قدس بکارید از بی عرضگیتان بود و نه بخاطر اینکه اهل و جنگ و نزاع نیستید.

شعار راه قدس از کربلا میگذرد را فراموش کردید؟