ما جاسوس نیستیم

Tapesh
by Tapesh
30-Dec-2011
 

اجزای موفقیت آمیز نمایش " ما جاسوس نیستیم " آخرین نمایش منصور تأیید هنرمند ساکن کالیفرنیا همچنان ادامه دارد ، نمایشی درباره مشکلات بهاییان ایرانی در جمهوری اسلامی ، گزارشی از اجرای این نمایش در شهر ارواین در اورنج کانتی کالیفرنیا.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Anita

Thanks Tapesh

by Anita on

بهائیان ایران  بدون کوچکترین تردیدی، در خور

اعاده حقوق حقّه خود در سرزمین مقدس و نیاکانی

خویش یعنی ایران هستند. به قول شاعر مردم اندر فهم  درست.

maziar 58

Thanks Tapesh

by maziar 58 on

And Diva... (AAGHEL)khan to detect .

kha...malan dar jahan sanaat garand.    Imm. Laanati

Maziar


Maryam Hojjat

Thanks Tapesh for Video & Divaneh for your response to antiIRANi

by Maryam Hojjat on

We need to change our religion (Islam) To Iranian Religions such as Bahai & Zorasterianism.  These two fit us better culturally and it has been proven in last 33 years of Iranian-Arabs occupienig IRAN.


Roozbeh_Gilani

Thank you very much Tapesh for the clip

by Roozbeh_Gilani on

And an equally big thank you to Divaneh geraami.

:) 

"Personal business must yield to collective interest."


divaneh

Thanks Tapesh

by divaneh on

حالا دیگر کار بدانجا رسیده که خایه مالهای رژیم با زبانهای در آمده و آماده به کون لیسی برای ایرانیان شریف بهایی تعیین تکلیف می کنند. مال حرام را خوردن البته آدم را چنین می کند. بی جهت نیست که حتی فامیل این دست افراد نیز از آنها بیزار است.


پندارنیک

Of Bahai players...

by پندارنیک on

 

 

هموطنان شریف بهایی سالهای سال است که سپر بلا و بازیخورده سیاست‌های
پلید صهیونیستی شده اند. این قوم شریف، بدون کوچکترین تردیدی، در خور
اعاده حقوق حقّه خود در تشکیل حکومت خودمختار در سرزمین مقدس و نیاکانی
خویش در حیفا، که در حال حاضر تحت اشغال صهیونیست هاست، میباشند.