دفن شدن مجری صدا و سیما زیر انبوهی از رختخواب

Tapesh
by Tapesh
04-Jan-2012
 

سوتی دفن شدن مجری صدا و سیما زیر انبوهی از رختخواب در حین گزارش از یک خانه در روستایی دراستان زنجان.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh