پشت صحنه مصاحبه مسیح علینژاد با رضا پهلوی

Tapesh
by Tapesh
06-Jan-2012
 

۴ ژانویه ۲۰۱۲، پشت صحنه مصاحبه مسیح علی‌ نژاد و رضا پهلوی.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Mammad

Typical cliche answers

by Mammad on

no matter what the interviewer asks or how hard she tries.

 

Mammad


Souri

Good one for Massih Alinejad

by Souri on

I liked what she said at the end.


Tavana

از پشت و جلو یکی!

Tavana


 


فقط یک دماغ بزرگ یک مردک و یک بوته حجیم زنکی میزند در چشم چه در پشت صحنه وچه در جلوی آن!
حیف از نامهای مسیح و نام علی بر یک گمگشته! حیف!


پندارنیک

اینکه قطع شد...

پندارنیک


"منو کم می‌شناسی، بذار اول انتقام دربدری و مرگ بابامو بگیرم........نوبت تو و امثال تو هم میرسه"