داستان امام زمان


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
09-Jan-2012
 

مسجد جمکران به دستور "تاج الملوک"، مادر محمدرضا شاه ساخته شد زیرا او اصرار داشت که "حضرت مهدی" را در خواب دیده بود و او از مادر شاه ایران خواسته بوده که در آن محل کنونی، برایش مسجدی بسازند!!! البته از دانستن این مطلب تعجب نخواهی کرد اگر قدری با زن رضا شاه "تاج الملوک" و خرافی بودن او آشنایی داشته باشید. میدانیم مادر شاه از آذربایجان شمالی (روسیه) بدلایل مذهبی به ایران کوچ کردند و ایشان زبان فارسی هم نمیتوانستند حرف بزنند. بدبختانه همان خرافات مادر به پسرش "محمدرضا" انتقال داد و شاه ایران هم سخت گرفتار امامان شیعه بود و به قول خودش با امامان شیعه در رابطه بود و حتی میگفت که خدا هم با او ارتباط داشته و به او هم ماموریت داده است. (مصاحبه شاه با اوریانا فلاچی را بخوانید).


آیا باور به "مهدی" یک باور اسلامی است؟ میدانیم که در قران مسلمانان هیچ اشاره ای به این مطلب مهم نشده است. دلیلش هم شاید آن باشد که محمد و خدایش الله هیچکدام هم خبری از آمدن پادشاهی بنام "مهدی" نداشته بودند و به همین دلیل هرگز از او هم نامی نبرده اند.


بهرروی، بنا بر اعتقاد کنونی شیعه دوازده امامی، پس از مرگ حسن عسکری، مهدی تنها از طریق چهار سفیر یا نائب با شیعیان تماس می‌گرفت. البته بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که از آغاز تعداد وکلا محدود به چهار تن نبوده و اصطلاح نیابت خاص در دوره‌های بعد توسط علمای شیعه مانند شیخ توسی و برای تبیین غیبت صغری ایجاد شده‌است. پس از یک دوره هفتاد ساله سفرای امام غائب و پس از مرگ علی بن محمد سمری، چهارمین نائب امام دوازدهم شیعه، بار دیگر حیرت را در میان شیعیان برانگیخت. آنها در نهایت در سده پنجم به تبیینی عقلی در کلام شیعه از غیبت امام دست یافتند. بر اساس اعتقاد شیعیان، "حضرت مهدی" در پنج سالگی پس از مرگ پدرش به امامت رسید. شیعیان امامت او را به دو دوره غیبت و ظهور تقسیم می‌کنند. غیبت از سال ۲۶۰ هجری قمری آغاز شده و تا کنون استمرار داشته و تا هر زمان که الله بخواهد ادامه خواهد یافت. دوره غیبت شامل دو بخش است: از سال ۲۶۰ تا ۳۲۹ هجری را که شیعیان از طریق وکلا و نائبان مهدی با وی در ارتباط بوده‌اند اصطلاحاً غیبت صغری می‌نامند. پس از این زمان شیعیان با مهدی در ارتباط نیستند و اصطلاحاً غیبت کبری نامیده می‌شود. پس از پایان دوره غیبت وی با عنوان "مهدی" قیام خواهد کرد و او کسی خواهد بود که با کشتار و نابودی انسانهای دگر اندیش بسیاری ، باز از طريق کشتار او حقيقت و عدالت بار ديگر به پيروزی خواهد رسيد.

 

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Dr Aghasi claims Ayesheh was not 9 years old when married

by Maryam Hojjat on

Mohamad.  He said he had read she was 17-18 yrs old when married to Mohamad.  Everyone knows that Ayesheh was 9 when married but Aghasi denies it.  Dr. Aghasi is trying to Revive Islam in IRAN.   


Tavana

لا اختراع فی دین!

Tavana


 

"آیا باور به "مهدی" یک باور اسلامی است؟"

درقرآن نه ذکری از الفاظی غلط و ساخته بشر چون «باور» است و نه «اسلامی». «باور» با «ایمان» دو معنای متفاوت دارند. دین اسلام ذکر شده درقرآن هم مومن و مسلمان و اعمال صالح و احکام الهی دارد ولی مطلقأ «اسلامی» ندارد! از مهدی و غیبتش که هیچ نگویم سنگین تریم! مسجد هم بر طبق قرآن باید فقط و قط ذکر خدا در آن باشد و برای خدا بنا شده باشد و نه از برای جمعی از کَران!