خوشي زير دل اروپا زده، براي آمريکا کف بزنيد

Tapesh
by Tapesh
27-Jan-2012
 

احمدي نژاد:خوشي زير دل اروپا زده، براي آمريکا کف بزنيد

احمدی نژاد: ما از ثبات اقتصادی برخورداریم

محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در کرمان گفت: «به عنوان مطلع می گويم هيچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و ما از ثبات اقتصادی برخورداريم.»


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Tapesh

اتحادیه اروپا با طناب پوسیده آمریکا به چاه رفت

Tapesh


آخوند احمد خاتمي: اتحادیه اروپا با طناب پوسیده آمریکا به چاه رفت

//www.youtube.com/watch?v=9Unyupp4YjQ