١٢ بهمن و درک انقلاب ٥٧

Tapesh
by Tapesh
02-Feb-2012
 

افق چهارشنبه ١ فوریه ٢۰۱٢ ١٢ بهمن ۱۳۹۰... ١٢ بهمن و درک انقلاب ٥٧...سیامک دهقانپور...ابوالحسن بنی صدر...عبدالعلی بازرگان... فرخ نگهدار.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Oon Yaroo

All these guys should be put on trial and once sentenced

by Oon Yaroo on

pay for their crimes whatever it may be!

And the audacity of these clowns still bragging about their intent being right!

Really God damn these guys for ruining Iran!


omeedvar

پررویی اینها حدی ندارد

omeedvar


بنی‌صدر و سایر این آقایان  یک حرف راست نخواهند زد. نقش آنها در تخریب ایران کمتر از آقای خمینی  نیست. آنها اگر کمی‌ حسّ وطن دوستی‌ داشتند، مثل بختیار کشته شده و نمیتوانستند حالا در اروپا و آمریکا زندگی‌ کرده وآب خنک بخورند! بامید آزادی ایران. 


afshinazad

خیانت به ملت و ایران

afshinazad


این جانوران می خواستند ایران را ویران کنند.
فرخ نگهدار کومنیست میگه برای نجات کشور، سئوال اینجاست نجات از چه چیزی؟ زمان شاه اسلحه به دست, مردم و سرباران را میکشتند ولی امروز ادعای اصلاح طلبی میکند ، ایا امرو زکشور نیاز به نجات دارد یا زمان شاه؟
کسانی مانند این احمق ها با مدرکهای دکترا درک و فهمشان بیشتر از خمینی و خامنه ای نیست. ای کاش روزی برسد که کشور ازاد بشه ، همچین ادمهایی بایستی دادگاهی بشوند برای خیانت به ملت و ایران